Personvernerklæring

Personvernerklæringen vår beskriver hvilke personopplysninger vi bruker, hva vi bruker dem til og hvorfor vi gjør det.

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person. Det kan være navn og kontaktopplysninger, men også mye annen informasjon som kan knyttes til deg mer indirekte. I denne personvernerklæringen kan du lese om hvilke personopplysninger Artyfy Event er behandlingsansvarlig for. Det er viktig for oss at du vet hva slags personopplysninger vi behandler, slik at du kan ivareta dine rettigheter etter personvernlovgivningen.

1. Innledning

1.1 Behandlingsansvar

Artyfy Event er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger der vi selv bestemmer formålet med behandlingen av opplysningene og de virkemidlene vi benytter til dette.

Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller vurderingene vi har gjort, kan du kontakte oss på personvern@artyfy.no.

1.2 Personvernombud

Artyfy Event har utnevnt et eget personvernombud som du kan kontakte dersom du har spørsmål til hvordan vi behandler personopplysninger om deg, eller du trenger hjelp til å utøve dine rettigheter overfor Artyfy Event. Personvernombudet har taushetsplikt.

Du kan kontakte personvernombudet på personvern@artyfy.no.

2. Slik behandler vi personopplysninger

Vi behandler i hovedsak opplysninger om deg i følgende tilfeller:

  • Du har kjøpt billett(-er) til et arrangement
  • Du har blitt medlem av kundeklubben vår
  • Du besøker vårt nettsted artyfy.no
  • Du har sendt oss en henvendelse på e-post
  • Du har søkt jobb hos oss
  • Du er journalist og har tatt kontakt med oss for en uttalelse

2.1 Du har kjøpt billett(-er) til et arrangement

Som konsertarrangør har vi anledning til å få utlevert billett- og kundedata fra våre leverandører av billettsystemer. I disse tilfellene fungerere Artyfy Event som databehandler for disse personopplysningene.

Vi behandler blant annet kontaktinformasjon og eventuelt annen informasjon som er nødvendig for å kunne løse våre oppgaver som arrangør.

Vi benytter disse opplysningene til å gjøre arrangementet vårt tryggere og bedre for våre gjester gjennom å utføre adgangskontroll, analysere kundeadferd, samt å sende ut nødvendig og riktig informasjon (ikke markedsføring) i for- og etterkant av arrangementet per e-post.

Behandlingsgrunnlaget vårt for behandling av personopplysninger fra billettsystemer er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i.

2.2 Du har blitt medlem av kundeklubben vår

Når du har meldt deg inn i kundeklubben vår, Artyfy-venn, lagrer vi de personopplysningene du oppga i innmeldingsskjemaet i en database kun Artyfy Event og våre ansatte har tilgang til.

Vi bruker personopplysningene til å skreddersy kommunikasjon og tilbud som passer best for deg, som vi sender ut via e-post og/eller SMS.

Du kan når som helst melde deg ut av kundeklubben ved å følge lenken nederst i nyhetsbrevet eller som oppgitt i SMS. Merk at dersom du velger å melde deg ut er det ikke sikkert du oppfyller kravene til f.eks. rabattert pris på billetter kjøpt som en del av en kundeklubb-kampanje. Dersom du velger å melde deg ut vil alle opplysninger om deg slettes fra databasen og systemene våre.

2.3 Du besøker vårt nettsted artyfy.no

Informasjonskapsler (cookies)

Når du besøker nettstedet vårt samler vi inn visse opplysninger ved hjelp av informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på enheten din når du besøker et nettsted. Når du besøker et nettsted for første gang, sendes det en informasjonskapselfil til enheten din. Denne filen identifiserer nettleseren din.

Ved å bruke informasjonskapsler hjelper du oss med å forbedre funksjonaliteten på nettstedet vårt. De er viktige for å redusere nedlastingstiden og forbedre brukeropplevelsen. Informasjonskapselen samler inn informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedet vårt, og gir oss dermed nyttig informasjon om hvordan vi kan levere en bedre kundeopplevelse og forbedre tjenestene våre.

Vi bruker fire ulike typer informasjonskapsler:

Nødvendige informasjonskapsler
Disse informasjonskapslene er helt nødvendige for at sidene på nettstedet skal fungere ordentlig. Uten disse informasjonskapslene kan vi ikke garantere at du klarer å navigere deg rundt på nettstedet.

Funksjonalitetskapsler
For å øke brukervennligheten på nettstedet vårt eller i appen vår, benytter vi oss av informasjonskapsler som «husker» valg du foretar deg.

Analysekapsler
Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted/app, ser vi på brukermønsteret til dem som besøker oss. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics.

Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies, som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er: hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

Reklamekapsler
Disse informasjonskapslene brukes for å vise deg annonser som kan være aktuelle for deg på andre nettsteder du besøker. De er plassert på nettstedet vårt av tredjeparts annonsenettverk (Facebook Pixel, Google Display-nettverket, Schibsted, Amedia m.m.) på vegne av oss og med vår tillatelse.

På nettstedet vårt bruker vi, som nevnt, Facebook Pixel. Dette er en informasjonskapsel som gjør at Facebook får informasjon vedrørende ditt besøk på artyfy.no. Ut ifra denne informasjonen tilpasses annonser som vises til deg på Facebook og på innholdsnettverket til Facebook på Internett. I henhold til personvernpolitikken til Facebook, samles det verken inn, eller brukes informasjon, som kan benyttes til å identifisere deg som individ. Vi bruker opplysningene til å forbedre og videreutvikle nettsiden vår, samt for å gi deg relevant og tilpasset markedsføring, og for å analysere effekten av markedsføring. Du kan reservere deg mot målrettede Facebook-annonser her: Facebook Ad Preferences

Bruken av Facebook Pixel medfører at tredjepartsleverandører, inkludert Google, vil vise målrettede annonser på en rekke nettsteder tilknyttet deres eget innholdsnettverk. Disse annonsene er basert på interesser og tidligere nettstedsbruk. Denne målrettingen vi være med på å bidra til at markedsføringen du blir eksponert for i større grad er relevant for deg som bruker. I henhold til Google sin personvernpolitikk samles det ikke inn, eller brukes informasjon, som kan benyttes til å identifisere deg som individ. Du kan reservere deg mot målrettede Google-annonser her: Google Ads Settings

Samtykke til bruk av informasjonskapsler

Når du besøker nettstedet vårt, eller bruker appen vår, samtykker du i at vi bruker informasjonskapslene nevnt ovenfor.

Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av Internett.

Behandlingsgrunnlag

Behandlingsgrunnlaget for generering av anonym statistikk er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å forbedre og videreutvikle informasjon på våre nettsider.

2.4 Du har sendt oss en henvendelse på e-post

Vi benytter e-post for å utføre våre arbeidsoppgaver. E-post vi har mottatt skal slettes når de ikke lenger er nødvendige for vår daglige oppgaveløsing. I praksis innebærer dette at slik e-post vanligvis ikke skal lagres lenger enn omtrent ett år.

Vi ber om at særlige kategorier personopplysninger ikke sendes ukryptert per e-post.

Vi skanner all inn og utgående e-post for virus og skadevare for å sikre integriteten, konfidensialiteten og tilgjengeligheten i våre systemer som behandler personopplysninger.

Behandlingsgrunnlaget for skanningen er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav c. Artyfy Event har en rettslig plikt til å sikre informasjonssikkerhet etter personvernforordningen artikkel 5 nr. 1 bokstav f og 32. Etter en konkret risikovurdering har vi kommet frem til at dette tiltaket er nødvendig for at Artyfy Event skal oppfylle denne plikten. Vi har samtidig vurdert at behandlingen av personopplysninger ikke går ut over det som er nødvendig for å oppfylle plikten.

2.5 Du har søkt jobb hos oss

Dersom du søker jobb hos oss, trenger vi å behandle opplysninger om deg for å vurdere din søknad. Ansettelsesprosessen innebærer behandling av de opplysningene du oppgir til oss gjennom dokumentene du sender oss, blant annet søknad, CV, vitnemål og attester. I tillegg til eventuelle intervju, kan Artyfy Event også gjennomføre egne undersøkelser, typisk samtaler med jobbsøkerens referanser.

Artyfy Event bruker jobbsøkeportalen til Finn.no til å administrere innsendte søknader på våre ledige stillinger.

For å vurdere innsendt dokumentasjon, gjennomføre intervjuer og ringe referanser er behandlingsgrunnlaget personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b. Denne bestemmelsen tillater oss å behandle personopplysninger når det er nødvendig for å gjennomføre tiltak på jobbsøkers anmodning før en avtale inngås. Ved å søke på stillingen og laste opp dokumenter anser vi at jobbsøkeren ber oss vurdere innsendt dokumentasjon, gjennomføre intervjuer og ringe referanser med sikte på å inngå en arbeidsavtale.

Dersom vi gjør egne undersøkelser ut over dette, for eksempel å kontakte noen som har utstedt en attest, men som ikke er oppgitt som referanse, er behandlingsgrunnlaget for slike undersøkelser personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter. Den berettigete interessen er å finne rett kandidat til stillingen.

Stillingssøknader oppbevares i Finn.no sitt jobbsøkersystem. Generelle søknader slettes innen 210 dager og søknader med status ansatt eller intervju slettes innen 300 dager.

2.6 Du er journalist og har tatt kontakt med oss for en uttalelse

Artyfy Event fører et register over hvilke journalister vi har vært i kontakt med og hva henvendelsen gjaldt. Formålet med registeret er å koordinere i fall flere personer svarer på liknende henvendelser samtidig, ha kontaktinformasjon i fall det er nødvendig med oppfølging samt ha oversikt over hvilke journalister som kan være interessert i å skrive om hvilke temaer. Journalistens kontaktopplysninger lagres i fem år.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter. Den berettigete interessen er å kommunisere i media på en effektiv og konsistent måte.

3. Utlevering av personopplysninger

Vi selger ikke personopplysninger for markedsføringsformål til andre selskaper. Vi kan bare dele dine personopplysninger i følgende tilfeller:

  • med tredjeparter, når del av bestillingen omfatter tjenester som leveres av en tredjepart
  • med tredjepartstjenesteleverandørene våre, som utfører oppgaver eller arbeid på våre vegne og etter våre instrukser som databehandlere, for de formålene som er angitt i denne personvernerklæringen
  • for å beskytte og forsvare Artyfy Event AS (herunder håndheve gjeldende kjøpsvilkår)
  • med offentlige myndigheter eller etater når det er påkrevd i henhold til lovgivning, rettsavgjørelse eller rettskraftig vedtak fra myndighetene

4. Sikkerhet, lagring av data og samtykke

Artyfy Event benytter flere former for sikkerhet for å beskytte personopplysninger mot uautorisert tilgang, bruk eller overføring.

Vi lagrer for eksempel personopplysningene du oppgir i datasentre med fysisk sikring og tilgangskontroll. Vi benytter velkjente teknologier for kryptering i forbindelse med overføring av data, og vi gir kun relevant personale tilgang til systemer som inneholder personopplysninger.

For å ivareta sikkerhet, stabilitet og regularitet i våre tjenester benytter Artyfy Event underleverandører i sin databehandling. Bruken av underleverandører er regulert gjennom databehandleravtaler med den enkelte leverandør.

Artyfy Event følger god skikk og lagrer ikke personopplysninger lenger enn hva som kreves for å oppfylle formålet med behandlingen. Dersom behandlingen baserer seg på samtykke, kommer det klart frem i hvert enkelt samtykke hvor lenge aktuelle personopplysninger lagres.

Samtykke til innhenting, behandling og utlevering av personopplysninger vil i visse tilfeller være indirekte eller underforstått basert på aktiviteten eller transaksjonen der du har gitt oss slike personopplysninger. Vi har, der dette er påkrevet av lovgivningen, tilpasset en «godta»-policy for å innhente samtykke i forbindelse med markedsføring.

5. Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende oss e-post til personvern@artyfy.no eller brev til:

Artyfy Event AS
Ranvik brygge 10
3213 Sandefjord

Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen én måned.

5.1 Innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.

Les om retten til innsyn hos Datatilsynet

5.2 Korrigering av personopplysninger

Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Les om retten til retting hos Datatilsynet

5.3 Sletting av personopplysninger

I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.

Les om retten til sletting hos Datatilsynet

5.4 Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.

Les om retten til begrensning hos Datatilsynet

5.5 Protestere mot en behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.

Les om retten til protestere hos Datatilsynet

5.6 Dataportabilitet

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.

Les om retten til dataportabilitet hos Datatilsynet

5.7 Klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss. Du kan også kontakte personvernombudet vårt for å søke råd og veiledning. Personvernombudet har taushetsplikt dersom du ønsker å si fra om noe i fortrolighet.

Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du ved å sende en klage til Datatilsynet her.