Artyfy inntar Bugården

Publisert 15. august 2022

Sommeren 2024 kommer musikkfestivalen «By the Pond› til nydelige Bugårds-parken i Sandefjord.

Festivalen i Bugården blir en fantastisk musikkfest over tre dager, med start i månedsskiftet juni/juli 2024. Festivalen er planlagt som en årlig begivenhet og skal i all hovedsak finne sted på områdene Bugårdsparken og Karisletta. Konsertene vil holde seg til Bugårdsparken. På scenen vil publikum få oppleve kjente internasjonale og nasjonale artister av høy kvalitet.

- Omfanget på dette blir av en størrelse vi ikke har sett i Sandefjord tidligere, sier kommunikasjonsansvarlig i Artyfy, Flemming Hofmann Tveitan.

Kapasiteten for konsertarenaen er på ca. 50.000 personer, mens festivalen kan ta rundt 35.000 personer.

- De tallene er makstall. Vi kan på ingen måte regne med å nå dette før det har gått flere år. Det tar veldig lang tid å bygge opp et maskineri som dette. Det må vi huske på, sier Artyfys Roger Albin.

Skal vare i mange år

Ambisjonen med prosjektet er å utvikle bunnsolide produkter, som skal glede folk både i vårt distrikt og i landet for øvrig i mange år fremover.

- Planen har allerede møtt svært positiv mottakelse fra både kommunens administrasjon og fra foreninger som har tilknytning til området. Vi er overbevist om at både konsertene og festivalen vil plassere Sandefjord godt og tydelig på kartet og dessuten få store og positive ringvirkninger for næringsliv, reiseliv, foreninger og en rekke andre aktører, sier Hofmann Tveitan.

Se dronebilder fra Bugården og Karisletta:

Arrangementer av en slik størrelse og omfang, vil kreve mange hoder og hender i sving, noe som vil komme både private, og profesjonelle til gode. Og ikke minst ha positive ringvirkninger for lag og foreninger i Sandefjord. Det er allerede satt ned en prosjektgruppe der STIF, Sandefjord Ballklubb og Sandefjord Skøiteklubb (klubber som er innbefattet av den såkalte Stadionavtalen), Artyfy og Sandefjord Idrettsråd er representert.

- Innad i gruppen oppleves det stor entusiasme og positivitet i alle ledd. Så dette lover bra, sier Hofmann Tveitan.

Voksent tilsnitt

Festivalen i Bugården vil ha et mer voksent tilsnitt enn de to øvrige store festivalene i umiddelbar nærhet til Sandefjord, Stavernfestivalen og Slottsfjell. 

Hva gjelder Fjordfesten i Sandefjord, tilpasser Artyfy naturligvis festivaldatoen, slik at det ikke ender med et stort kulturkrasj. Det ville alle tape på. Både arrangører og publikum.

Konserter fra sommeren 2023. På dette området blir det større konserter med kjente artister fra sommeren 2023. Området kan ta opp mot 50.000 besøkende. Foto: Artyfy

I Artyfy er vi naturligvis klar over at en ansamling av mange tusen personer på samme sted kan forårsake noe støy, samt at det er en betydelig jobb å gjøre med tanke på logistikk og avfallshåndtering. Beboere i området skal imidlertid føle seg trygge på at intet overlates til tilfeldighetene. Parken overlates tilbake til kommunen og klubber i den stand den ble mottatt og alle regler hva gjelder støy, vakthold og orden, overholdes naturligvis til punkt og prikke.

- Alternativet til fantastiske kulturbegivenheter med massevis av muligheter og moro, er jo at det ikke skjer noe. Jeg tror og håper de fleste synes det er enkelt å velge mellom de to alternativene, sier Tveitan.


Flere artikler